Nabídka | Technický dozor stavby, technický dozor investora

Technický dozor na stavbě se vyplatí
 
 
 

Na úvod » Nabídka

Nabídka

Stavební povolení,ohlášení, kolaudace, odborné posudky

- ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ a zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním a KOLAUDAČNÍM řízení (zejména žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, kompletace dokladů a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem)

- zajištění projektové dokumentace podle požadavků klienta ve spolupráci se zkušenými projektanty

- poradenství a posudky ve stavebnictví, zejména s ohledem na budoucí provozní náklady objekt

 

Rozpočty, výkazy výměr staveb a ekonomická optimalizace stavby

- nákladový rozpočet stavby pro potřebu stavebníka

- posouzení alternativních variant konstrukčních systémů a systémů TZB pro optimalizaci nákladů stavby a pozdějších provozních nákladů

- výpisy prvků na výplně otvorů, střešní krytinu, zámečnické, truhlářské, klempířské a ostatní prvky za účelem přípravy stavby pro výběr subdodavatelů

 

Výběrové řízení a smluvní povinnosti zhotovitele

-kompletní zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby , nebo jejích částí

-smluvní zajištění dodavatelů (návrh SOD, převzetí staveniště, předávací protokol, doklady ke  kolaudaci)

-harmonogram postupu prací a jeho kontrola

-koordinace jednotlivých dodavatelů a řemesel na stavbě

-řešení detailů, návazností a technologických postupů na stavbě s ohledem na stupeň projektové dokumentace

 

Zajištění ochrany zdraví, požární ochrany a další povinnosti zhotovitelů při stavbě

-zajištění a průběžná kontrola dodržování požadovaných standardů

 

Zajištění a organizace pravidelných kontrolních dnů na stavbě a kontrola při provádění stavby

-každodenní přítomnost na stavbě , zejména při zakrývání konstrukcí, které jsou rozhodující pro řádně fungování stavby

-organizování kontrolních dnů na stavbě a následný reporting investorovi 
 
 
 
 
 

Technický dozor investora na stavbách - Praha, Kladno - www.technicky-dozor-stavby.cz

TOPlist